Om os & projektet

Gaden Finder Vej er udviklet af arkitekterne, Lise Bjerre Schmidt (f. 1981) og Saskia Peinow (f. 1979)

Foto: Christian Als

Baggrund
Gaden Finder Vej udspiller sig i Jægersborggade, som på mange måder 
befinder sig i et økonomisk- og socialt spændingsfelt.  
Forvandlingskoefficienten er skyhøj – der er permanent 
byggerod- krisen kradser og lokaler fyldes og tømmes konstant.

Gaden Finder Vej giver derfor det uattraktive omvendt fortegn ved at udnytte uudlejede lokaler som arbejdsramme for arkitekter og kunstnere. Udstillingsstederne opstår løbende i gadens inaktive rum, så der opstår et 
dynamisk galleri, der synliggør og følger gadens takt.

Initiativet kommer til udtryk i en række udstil
linger i hele gadens længde, mellem husene, på butiksskilte, i kælderrum, i butiksvinduer og langs husmuren.

Projektet foreslår en metode til, hvordan man kan 
udvikle byrum, der som Jægersborggade døjer med 
kaotiske tilstande, og hvor det kræver handling, hvis 
ikke stedet skal ’gå i spåner af frygt’  – som man har kunnet læse på skilte i gaden.

Resultater
Tryghed: lys i gaden, hvor der før var mørkt
Helhed: gaderummets huller fyldes ud
Positivitet: det negative bliver vendt til et attraktiv for gaden
Dobbeltfunktioner:  eksempelvis lagere og udstillingssted i samme rum
Intensitet:  gaderummet udnyttes mere effektiv
Genanvendelse: af kasserede byggematerialer
Styrkelse: af de fælles- og sociale værdier i gaden

Alle udstillinger er kurateret af Lise Bjerre Schmidt og Saskia Mia Peinow. Udstillerne udstiller på eget ansvar.